Planontwikkeling

Planontwikkeling is een complex proces. Ontwikkeltrajecten worden gedragen door onder andere juridische, fiscale en technische aspecten. Maar het succes van het eindproduct hangt bovendien af van de visie, creativiteit en het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemer. De planontwikkelaar van Bouwkompaan biedt de intiatiefnemer advies en ondersteuning tijdens de ontwikkeling van een project.

Bouwkompaan zorgt voor het contact met de opdrachtgever, krijgt een deel van diens verantwoordelijkheden gedelegeerd en zorgt dat de globale projectdefinitie wordt uitgewerkt tot een concreet product. Als partner van de initiatiefnemer, vergaren wij inzicht in de haalbaarheid van een ontwikkeling. Met respect voor de heersende politieke, maatschappelijke en stedenbouwkundige aspecten, zoeken wij naar een passende en aansprekende invulling voor iedere locatie. Hier gaan uiteenlopende bouwkundige, markttechnische, juridische en financiele onderzoeken aan vooraf.

De planontwikkelaars van Bouwkompaan werken, naarmate het ontwikkeltraject verder vordert, nauw samen met de bouwmanagers, welke verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van het bouwproces.

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign