Huisvestingsadvies

Een organisatie verandert, de dienstverlening of het product verandert, de maatschappij verandert en ook de mogelijkheden op het gebied van techniek en ICT staan niet stil. Deze veranderingen stellen continu nieuwe eisen aan de huisvesting van een organisatie. Omgaan met verandering is het centrale thema bij huisvestingsadvies.

De huisvestingsadviseur vertaalt de veranderende ambities van een organisatie in huisvestingsoplossingen. Voor het goed functioneren van een organisatie zijn drie elementen van belang: de interne organisatie, de werkprocessen en de huisvesting. De huisvestingsadviseur verbindt die drie elementen. Met als doel een effectieve, efficiente en inspirerende werkomgeving te realiseren, die de dynamiek van uw organisatie faciliteert en reflecteert. Huisvesting welke aansluit bij de werkprocessen, cultuur en dynamiek van uw organisatie. 

Goede huisvesting vergt onderzoek, kennis en inzicht in mogelijkheden. Voor een individueel nieuwbouwproject ondersteunt de huisvestingsadviseur u met een locatieonderzoek, het opstellen van een programma van eisen en een haalbaarheidsonderzoek. Als uw organisatie reeds over één of meerdere gebouwen beschikt hebt u waarschijnlijk behoefte aan een strategisch huisvestingsplan, waarmee u inzicht krijgt in de huisvestingskosten en afgewogen beslissingen kunt nemen over het uitbreiden, maar ook het handhaven, verbouwen, renoveren of vervangen van uw gebouwenvoorraad. Uw ambities op gebied van duurzaamheid nemen wij integraal mee in onze advisering.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign