Vooropname

Een (voor)opname of nul-meting is het, door middel van een bouwkundige opname, vastleggen van de bouwkundige staat en toestand van een object, waarbij alle schade, zettingen, scheurvormingen zowel interieur als exterieur nauwkeurig worden geinventariseerd en beschreven. Indien er na de opname schade gaat optreden kunt u dit aantonen en bewijzen.

Het uitvoeren van een (voor)opname of 0-meting is wenselijk als er voorgenomen zware werkzaamheden zijn in de directe omgeving van uw woning of ander soort van onroerend goed. Denk daarbij aan ontgravingen, heiwerkzaamheden (palen en damwand), verlaging grondwaterpeil, afgravingen, zwaar transport (zandwagens of bouwverkeer), verkeersdrempels etc. Als gevolg van bovengenoemde zaken kan er (ernstige) schade ontstaan.

De vooropnames van Bouwkompaan zijn neutraal en onafhankelijk. Onze rapportages zijn bruikbaar als bewijslast in een procedure en kunnen tevens dienen als bewijslast voor verzekeringsmaatschappijen. Met een opname kan later de aansprakelijkheid en vaststelling van schade worden vastgesteld of juist uitgesloten.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign