Schade-expertise

Schade in of om uw woning of utiliteitsgebouw, als gevolg van brand, storm, lekkage, bouwschade, uitvoeringsfouten bij verbouw, gevolgschade, waterschade of schade aan belendingen of infrastructuur, kan (ernstige) hinder en financiele discussie met zich meebrengen.

Bij alle soorten van bouwschade, zoals hierboven genoemd, kunt u Bouwkompaan inschakelen om de oorzaak en omvang van de schade te bepalen. De schade wordt nauwkeurig geinventariseerd, alle onderhouds- en/of vervangingshandelingen, inclusief materialen, worden gerapporteerd en de hoogte van het schadebedrag wordt vastgesteld. Met het rapport kunt u de schade bij u verzekeraar of tegenpartij onderbouwen en in de meeste gevallen verhalen. 
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign