Funderingsonderzoek

Soms is bij gebouwde objecten een funderingsonderzoek wenselijk of zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer het grondwaterpeil is gedaald of gestegen, wanneer er zich zichtbare scheurvormingen voordoen in fundering, wanden of ander metselwerk, bij bijzondere belastingen in het heden of verleden, bij scheefstand groter dan 2% of bij vervormingen.

Meestal volstaat een visueel, niet destructief onderzoek en kunnen onze deskundigen al aan enkele bovengrondse en omgevingsindicatoren opmerken of de reeds aanwezige scheurvormingen, zettingen en verzakkingen wel of niet actief zijn. Bij twijfel zal worden doorverwezen naar een uitgebreide funderingsinspectie.

In veel gevallen kan Bouwkompaan de onderzoeken zelf uitvoeren. In specifieke gevallen zal de expertise van derden worden ingehuurd.

Onze rapporten worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle, bij de Autoriteit Financiële Markt geregistreerde, financiële instellingen.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign