Asbestonderzoek

In 80% van de gebouwen, gebouwd voor 1 juli 1993, zijn asbesthoudende materialen toegepast. In totaal zijn er 3.500 verschillende materialen bekend waarin asbestvezels zijn verwerkt. Het herkennen van die materialen is werk voor specialisten. Omdat de aanwezigheid van asbest beperkingen kan inhouden voor het gebruik van het gebouw én het de waarde ervan bepaalt, is een gedegen onderzoek bij vastgoedtransacties belangrijk. Op basis van het asbestonderzoek wordt een asbestinventarisatierapport opgemaakt, waarin de risico’s worden gekwantificeerd.

Bouwkompaan beschikt over gekwalificeerde inspecteurs en adviseurs met kennis en ervaring op het vlak van asbestonderzoek en directievoering bij asbestsanering. Zij kennen de wettelijke eisen en kunnen u ondersteunen door snel en doeltreffend de wettelijk vereiste asbestonderzoeken uit te voeren en eventuele asbestsaneringen deskundig en professioneel te begeleiden.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign