Aan- en verkoopinspectie

De aan- of verkoopinspectie is een visueel, niet destructief onderzoek wat u inzicht geeft in de bouwkundige staat van het bouwwerk wat u wilt kopen. De inspectie wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige.

Op basis van de aan- of verkoopinspectie wordt een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een bouwwerk en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. 

Onze rapporten worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle, bij de Autoriteit Financiële Markt geregistreerde, financiële instellingen.

Bouwkompaan | Model bouwkundige rapportage
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign