Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om de totale levensduur van een gebouw financieel te beoordelen. De Life Cycle Costing berekeningen van onze huisvestingadviseurs geven een compleet financieel beeld: het verschaft u inzicht in de werkelijke kosten van uw huisvestingskeuzes. Dit wordt ook wel de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd. Life Cycle Costing is voor Bouwkompaan meer dan bedragen optellen: het is een belangrijk sturingsinstrument.

Life Cycle Costing plaatst investeringen en restwaardes in de context van de lopende exploitatiekosten, zoals onderhoud, vaste kosten en verbruik. Via Life Cycle Costing sturen wij tijdens de concept- en planontwikkeling zowel op investering- als exploitatiekosten. Deze integrale sturing op de kosten maakt duurzame oplossingen eerder haalbaar. Onze huisvestingsadviseurs beschikken over interactieve rekenmodellen waarmee de financiële consequenties van ontwerpkeuzen onmiddellijk inzichtelijk worden gemaakt. Samen met u spitsen wij de Life Cycle Costing methodiek toe op uw specifieke situatie. Door gedurende het ontwerpproces periodiek te toetsen op de Life Cycle Costing, zijn de investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten voor u steeds inzichtelijk.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign