EPA Energielabel

Uw exploitatielasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Het is daarom van belang om betrouwbare informatie te hebben over de energiekwaliteit van uw gebouw. Sinds 1 januari 2008 is de Europese EPD-richtlijn van kracht. Bouw, verhuur of verkoop van een woning en ander onroerend kan sindsdien officieel niet meer geschieden zonder het Energielabel.

Bouwkompaan is een gecertificeerd opnemer en adviseur voor de energieprestatie van uw gebouw. De opname is een visueel, niet destructief onderzoek wat u inzicht geeft in de energieprestatie van uw woning.

Op basis van de opname wordt het Energielabel opgemaakt. Het Energielabel geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een gebouw is ten opzichte van andere soortgelijke bouwwerken. Energielabel A (donkergroen) is zuinig, energielabel G (rood) is onzuinig. Het Energielabel heeft een geldigheidstermijn van 10 jaar.

Een aanvulling op het Energielabel is het Maatwerkadvies
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign