Duurzaam ontwikkelen

Bouwkompaan zet uw duurzaamheidsambities vakkundig om in heldere, scherpe doelstellingen en randvoorwaarden. Tijdens de realisatie en het beheer van gebouwen zijn enorme resultaten te boeken op het gebied van duurzaamheid, maar effectiever is het signaleren en vastleggen van kansen gedurende de planontwikkeling.

De adviseurs van Bouwkompaan geven deskundig en passend advies over de duurzaamheidsmaatregelen die ingezet kunnen worden in de beginfase van de planontwikkeling. Bijvoorbeeld door de energievoorziening slim te combineren en door locatiespecifieke omstandigheden praktisch in te zetten. Continu worden de effecten van duurzame maatregelen in beeld gebracht, waarbij er aandacht is voor de investering, de marktpotentie en de gevolgen voor de exploitatie van gebouw en gebied. 

Voor het analyseren, monitoren en verbeteren van de duurzaamheid van een gebieds- of planontwikkeling zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Onze adviseurs zijn bekend met onder andere GPR Stedenbouw, BREEAM Gebiedsontwikkeling en het duurzaamheidslabel voor gebiedsontwikkeling van de Dutch Green Building Council (DGBC). Onze experts analyseren de locatie op duurzaamheidpotentie en komen met een gedegen advies voor verduurzaming. Het in balans houden van duurzaamheid en haalbaarheid staat daarbij altijd voorop.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign