Vastgoedadvies

De vraag naar en de visie op vastgoed veranderen voortdurend en worden gedefinieerd door de ontwikkelen in de markt en de betrokken organisaties. Overheden en eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed zijn continu bezig met hun gebouwenvoorraad, het beheer en de exploitatie er van. Draagt uw vastgoed op de juiste wijze bij aan de ambities en doelen van uw organisatie? Zijn de kosten en de opbrengsten van het vastgoed op een goede manier in balans? Kunnen de toekomstige ontwikkelingen in de organisatie adequaat worden ondersteund met behulp van de vastgoedportefeuille? Welke strategische keuzen moeten er op de korte en lange termijn worden gemaakt ? Deze thema’s staan centraal binnen ons vastgoedadvies.

De vastgoedadviseurs van Bouwkompaan helpen u sturen op uw vastgoedportefeuille. Met behulp van een helder geformuleerd vastgoedbeleid en een doordachte vastgoedstrategie, zorgt u voor een inhoudelijk stevig fundament. Samen met u verwerven wij het noodzakelijke inzicht om keuzes te kunnen maken. We verbinden de vraagstukken uit uw vastgoedportefeuille met ervaring in maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling. Ons vastgoedadvies versterkt uw grip op het vastgoed, met als doel de balans te vinden tussen uw ambities en uw financiële middelen. Daarbij zijn termen als duurzaamheid, waardevermeerdering, risicobeheersing en rendement sleutelbegrippen.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign