Planuitwerking

Een technische planuitwerking ten behoeve van het aanvragen van vergunningen, aanbesteding en uitvoering is een belangrijk onderdeel van het werk van Bouwkompaan. Door eenduidige tekeningen en bestekken worden bouwfouten en discussie tijdens de uitvoering voorkomen. Daarmee wordt de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd en worden de faalkosten in het bouwproces gereduceerd. 

De technische planuitwerking bestaat uit:

Ten behoeve van het aanvragen van vergunningen:
- Uitwerken voorlopig ontwerp (VO) tot aanvraag omgevingsvergunning
- Vervaardigen (bouw)technische detaillering
- Vervaardigen constructietekeningen en -berekeningen
- Vervaardigen bouwfysische berekeningen
- Vervaardigen advies brandveiligheid
- Aanvragen omgevingsvergunning volgens Wabo

Ten behoeve van de bouwvoorbereiding:
- Uitwerken van bouwplan tot bestektekeningen
- Uitwerken van elektrische en werktuigbouwkundige installaties 
- Vervaardigen bestek bouwkundig deel
- Vervaardigen bestek installatietechnisch deel
- Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan ontwerpfase)

Ten behoeve van de uitvoering:
- Vervaardigen werktekeningen
- Vervaardigen matenplannen
- Vervaardigen revisietekeningen

Presentatiemiddelen:
- Vervaardigen 3D-modellen en artist impressions
- Vervaardigen maquettes
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign