Directievoering

Tijdens de realisatie van een bouwproject is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. Directievoering is specifiek gericht op het controleren van de uitvoerende partijen en het bewaken van de technische kwaliteit van de uitvoering. Een gedegen kennis van bouwmaterialen, bouwtechniek en uitvoeringsmethodieken is hiervoor van essentieel belang. Verder zijn de directievoerders van Bouwkompaan op de hoogte van de vigerende regelgeving en de juridische aspecten van het bouwproces.

Gedurende de bouwwerkzaamheden vormt de bouwdirectie de verbindende schakel tussen opdrachtgever, aannemer en het ontwerpteam. De directievoerder werkt in naam van de opdrachtgever en is onder andere de voorzitter van de bouwvergadering, stuurt de realisatie van de bouw aan en verzorgt de oplevering van het project. Tijdens het bouwproces werken de directievoerders nauw samen met de projectmanagers welke, bij voorkeur, in de aanloop naar de bouwwerkzaamheden al bekend zijn geraakt met het project. Samen bewaken zij de realisatie van de ambities van de opdrachtgever binnen de afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign