Bouwmanagement

Het bouwproces is complex en vol risico's. Daarbij brengt een herbestemmings- of transformatieproject gebouwspecifieke randvoorwaarden met zich mee, welke vragen om een andere benadering van het bouwproces dan bij een nieuwbouwproject. Een efficiënt bouwproces vraagt om een onafhankelijke, betrouwbare, deskundige en daadkrachtige aansturing. De projectmanagers van Bouwkompaan staan gedurende het bouwproject naast de opdrachtgevers en begeleiden hen bij het realiseren van hun ambities binnen de afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. In de samenwerking met de opdrachtgever staan vaste aanspreekpunten, een consequente begeleiding en een persoonlijke benadering voorop.

Het bouwmanagement van Bouwkompaan is bij veel projecten een logisch vervolg van de planontwikkeling of het vastgoedadvies. Het werk van de projectmanager begint in veel gevallen, en bij voorkeur, al bij de aanvang van de ontwerpwerkzaamheden. Als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever geeft de projectmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen en verzorgt daarbij ook vaak de begeleiding van de eindgebruiker. Dit vereist een goed inlevingsvermogen in de belangen van de opdrachtgever, maar ook in de belangen van alle andere betrokkenen. Bouwkompaan gelooft in een integrale benadering van het bouwproces en geeft ruimte aan alle partijen voor relevante inbreng.

De projectmanager houdt zich daarnaast bezig met de plantoetsing, de contractbewaking, de planning en de risicobeheersing. Tijdens de bouwwerkzaamheden werken de projectmanagers nauw samen met de directievoerders, welke de technische kwaliteit van uitvoering bewaken. 
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign