Zorg

De zorg is de snelst groeiende sector in Nederland. De toename in de zorg- en welzijnssector wordt bepaald door demografische factoren en door een min of meer autonome groei van de vraag naar zorgdiensten. De huisvestingsbehoefte van de verschillende instanties in de zorgsector is zeer divers, maar in veel gevallen geldt dat de huidige vastgoedportefeuille verouderd is en niet voldoende kan bijdragen aan optimale zorgverlening.

Globaal is de zorgsector onder te verdelen in de onderdelen Cure en Care. De begrippen Cure en Care zijn gekoppeld aan sectoren die men in de gezondheidszorg onderscheidt. Tot Cure worden de behandelende instanties als ziekenhuizen, huisartsen en eerste lijngezondheidszorg gerekend. Care wordt gekenmerkt door de verzorgende instanties als het verpleeghuis, het verzorgingshuis de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.

De belangrijkste uitdaging binnen Cure en Care is om, met minder middelen en menskracht, kwalitatief goede zorg te bieden, welke bereikbaar en betaalbaar is. Aandachtsgebieden hierbij zijn hoe technologie hierbij ondersteunend een rol kan vervullen en de consequenties die dat heeft voor herontwerp van zorgpaden en processen. Van essentieel belang is dat de eindgebruiker en zorgprofessional hier nauw bij worden betrokken.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign