Wonen

De woningmarkt stagneert, projecten komen moeilijk van de grond en gaan gepaard met hoge risico’s. De economische crisis trekt een stevige wissel op deze sector. Hoewel sommigen nog hopen op een terugkeer naar vroeger tijden, zien steeds meer mensen dat woningontwikkeling er “post-crisis” structureel anders uit zal zien dan voorheen. Eén van die structurele veranderingen is dat de behoefte van de eindgebruiker centraler komt te staan.

Dat vastgoed moet voorzien in behoeften van gebruikers klinkt misschien vanzelfsprekend. Toch zijn in het verleden veel woningen ontwikkeld die niet goed aansloten bij de behoefte. Op kleinere schaal en in gewijzigde verhoudingen moeten partijen nieuwe strategieën creëren om een vraaggerichte woningontwikkeling te realiseren. Aanbod op de woningmarkt moet zorgvuldig afgewogen worden en in overeenstemming zijn met de doelgroep. Dit vraagt om andere kennis en vaardigheden, een nieuw vakmanschap. Naast inzicht in productontwikkeling, financiering, project- en risicomanagement, samenwerkingsvormen en marketing & communicatie, is een steeds grotere rol weggelegd voor het discipline marktonderzoek.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign