Particulieren

De particulier heeft een bijzondere positie binnen onze kring van opdrachtgevers. Want hoewel de omvang van een particulier bouwproject in de meeste gevallen geringer is dan projecten in andere branches, gaat er met een particulier project minstens zoveel emotie en beleving gepaard. Een door particulieren geïnitieerd bouwproces vraagt daarom om een onafhankelijke, betrouwbare, deskundige en daadkrachtige aansturing. Een betrokken bouwmanager en adviseur, maar bovenal een vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever.

Voorafgaande aan een opdracht wordt met de opdrachtgever in goed overleg vastgesteld op welke wijze de specifieke wensen van de opdrachtgever inzake de procesgang worden ingevuld. Met name de bewaking van financiën, planning, kwaliteit, informatie en organisatie. De hiertoe relevante aspecten worden zo veel mogelijk vastgelegd en geborgd, zodat voor alle partijen duidelijk is wat de verwachtingen zijn en op welke wijze de kwaliteit gemonitord wordt. Met als resultaat dat alle wensen, eisen en ideeën op een efficiënte en beheerste manier worden vertaald naar een hoogwaardig eindproduct.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign