Overheid

Gebouwen voor de (semi)overheid zijn niet in één categorie onder te brengen. Het gaat immers om kantoorgebouwen, gebouwen met een publieke functie - zoals gemeentehuizen en provinciehuizen -, gebouwen voor justitie en specifieke gebouwen als brandweerkazernes en gemeentewerven. In alle gevallen is de context dezelfde: De projecten staan in grote belangstelling van burgers en politiek. Dit betekent dat bestuurlijke sensitiviteit een belangrijke rol speelt. Alles moet verantwoord worden en te verantwoorden zijn.Bij gemeenten staat het verbeteren van de dienstverlening en service in de belangstelling. Tegelijkertijd is er druk om de huisvestingslasten te reduceren. Dit leidt binnen veel gemeenten tot een herijking van de organisatie in combinatie met een nieuwe manier van werken. Deze tendens is ook zichtbaar bij provinciehuizen en andere kantoren voor de overheid.
 Door samenwerking en schaalvergroting ontstaat de vraag naar ander en vooral efficiënter vastgoed. 

Bij het realiseren en beheren van gebouwen voor de overheid speelt het begrip duurzaamheid een belangrijke rol. De overheid heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie en schept hiermee voor zichzelf de verplichting daar doelbewust mee om te gaan. Met de steeds krapper worden budgetten, zorgt dit voor interessante spanningsvelden binnen bouwprojecten van onze overheden.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign