Onderwijs

De onderwijssector is breed, divers en continu aan verandering onderhevig. In Nederland zijn er jaarlijks 3,7 miljoen kinderen, jongeren en volwassenen die onderwijs volgen. Deze zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën en niveaus van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Gemiddeld brengen de scholieren en studenten ruim 5 uur per dag door op school.

De taak van een hedendaags gebouw voor onderwijshuisvesting is niet louter het overbrengen van kennis en vaardigheden. Scholen vormen fysieke plaatsen voor onderwijs en informatieverwerking, maar zijn tegelijkertijd een podium voor ontmoeting, ontwikkeling en 'de grote gevoelens van het leven'. Bovendien is het schoolgebouw steeds vaker een architectonische interpretatie van de heersende onderwijskundige visie.

Het spreekt voor zich dat een prettige, inspirerende en gezonde onderwijsomgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie. De uitdaging om dit, samen met de praktische en didactische elementen, te vertalen naar een passend en duurzaam gebouw, maakt scholenbouw tot een zeer complexe en daarmee zeer inspirerende opgave.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign