Kantoren

Een kantoorgebouw is meer dan een wind- en waterdichte schil, waar organisaties hun bedrijvigheden in onder kunnen brengen. Het is een omgeving waar mensen werken, samenwerken en ontmoeten. Deze omgeving heeft een directe invloed op de efficiëntie en effectiviteit van de onderneming. Het is daarom belangrijk om te streven naar een gebouw wat de visie en bedrijfsfilosofie van de organisatie reflecteert en een ruimtelijke vertaling is van het programma van eisen van de eindgebruiker.

Kantoren moeten steeds flexibeler zijn om diverse werkplekconcepten, welke ontstaan als gevolg van Het Nieuwe Werken, te kunnen faciliteren. Verder worden steeds hogere eisen gesteld aan het comfort van en de regelbaarheid van de installaties op de werkplek. Dit in combinatie met een hoge duurzaamheid en grote toekomstbestendigheid, thema's die steeds nadrukkelijk tot de eisen van de opdrachtgever behoren, is er nog steeds duidelijk een markt voor hoogwaardige kantoren. De nadruk verschuift daarbij wel steeds meer naar het herbestemmen, transformeren en herontwikkelen van bestaande gebouwen.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign