Industrie

Intrinsieke complexiteit en strenge eisen. Industriële gebouwen herbergen ingewikkelde installaties en systemen om specifieke functies en processen te kunnen accommoderen. De complexiteit van deze gebouwen vraagt om een uitstekende aansturing en bewaking van het complete proces, van intiatief tot ná de oplevering van het bouwwerk.

Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de ontwerpers van deze gebouwen, maar ook aan het projectmanagement. Fouten in een ontwerp, de coördinatie of de afstemming tussen disciplines vormen een groter risico dan bij meer conventionele gebouwen. Schade of vertraging als gevolg van eventuele fouten is vaak groot, net als de eventuele herstelkosten. Het adequaat identificeren en beperken van mogelijke risico's, zowel in de ontwerpfase als tijdens de realisatie, is bij deze projecten een belangrijke taak van de projectmanager.

Daarbij komt dat het programma van eisen van opdrachtgevers in de industrie vaak als kenmerk heeft dat het ontwerp en de bouw in zeer korte tijd gerealiseerd moeten worden, waarbij het ook nog eens gaat om grote investeringen. De risico's, zowel in tijd, geld als kwaliteit, zijn daardoor aanzienlijk en dat vraagt om ervaren en daadkrachtige projectmanagers.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign