Corporaties

De primaire taak van woningbouwcorporaties is het exploiteren van betaalbare (huur)woningen. De heersende economische crisis heeft corporaties ertoe gedwongen zich weer voornamelijk op die taak te richten. De tijd van grondverwerving, projectontwikkeling en hoge onrendabele toppen behoort binnen de sociale woningbouw tot het verleden. Daarbij zijn er de heersende beleidsdiscussies over  het corporatiebestel en de inrichting van de sociale huursector en vraagstukken rondom de regelgeving in deze sector.

Door de veranderde (financiële) positie staan corporaties voor een grote uitdaging en dienen zij innovatief te zijn. Hoe moet de corporatie omgaan met de veranderende marktomstandigheden en regelgeving? Welke mogelijkheden zijn er om de kasstroom te verhogen? En, misschien wel de belangrijkste vraag, hoe kunnen corporaties hun oorspronkelijke maatschappelijke taak, het exploiteren van betaalbare woningen, behouden en blijven uitoefenen.
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign